Изисквания Които Потребителите Трябва да Спазват

Преди да продължите, прочетете внимателно настоящите условия на сайта Biletisamoletni.com, които ви позволяват да използвате онлайн портала за лични и нетърговски цели. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие давате съгласие да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички възможни промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с някои от правилата, моля не използвайте този сайт.

Авторски Права

Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с уеб дизайна, съдържанието и изображенията на Интернет страницата, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Длъжни сте да декларирате, че сте собственик, или че сте получили необходимото съгласие на собственика, за всички и всякакви материали на сайта, които възнамерявате да използвате.

Ограничаване на Отговорността

Biletisamoletni.com прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, но това не изключва възможността да възникват обективни несъответствия или пропуски. Сайта не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин:

  • с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този интернет портал
  • със субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси
  • с информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в онлайн оператори, към които настоящият сайт съдържа препратки
  • с ваши лични данни които сте предоставили на трети страни

Продукти и Услуги

Biletisamoletni.com предоставя само информация за продуктите и услугите на трети страни. Сайтът не осъществява посреднически услуги и не дава гаранции. Всеки посетител на страниците на онлайн портала носи сам отговорност за своите решения ако се възползва от някой от изброените възможности.

Нашият линкт „за контакти“ не служи за да резервирате или закупите някои от изброените продукти или услуги – трябва да използвате външните линковете. Чрез тези препратки ще можете да се обърнете към съответни онлайн оператори, които предлагат това което търсите. Ако останете недоволни от качеството на даден продукт или услуга, отправете оплакванията и недоволството към съответния доставчик.

Спазвайте Закона

Нямате право да използвате сайта на Biletisamoletni.com за нелегални цели, измамни схеми или във връзка с престъпна дейност. Това се отнася за изпращане, получаване или теглене на каквито и да е материали с намерение за ощетяване на трети страни и нарушаване на обществени правила и норми.

За такива нарушения се счита разпространяването на обиди, заплахи, насилие, спам, порнография и дезинформация. Хакерски атаки свързани с кражба на данни или изпращане на вируси също са недопустими. Накрая, но не на последно място по значение, е да не злоупотребявате с данните на сайта, за да рекламирате продукти и услуги, независимо дали с комерсиална или некомерсиална цел.

Публикувана на 30 октомври 2017 от Димитър Георгиев
Върни се в началото